جهت دریافت مشاوره تخصصی شماره خود را وارد نمائید

(*)
ورودی نامعتبر

Vazaef Tasfie

وظایف مدیر تصفیه

در انحلال شرکت چه با مسئولیت محدود و چه سهامی خاص بعد از منحل کردن شرکت مدیران دیگر سمت و مسئولیتی نداشته و ازآنجایی که شرکت بدهکاری و مطالبات دارد و یا موجودی که در انبار دارد باید به فروش برسد و دارائی شرک بین سهامداران تقسیم گردد وجود نماینده شرکت در حال تصفیه برای انجام این امر الزامی بوده و به این نماینده یا نمایندگان شرکت مدیر تصفیه و یا مدیران تصفیه گویند. مدیر تصفیه غالبا از بین افراد مورد اعتماد انتخاب میشود تا تمامی این امور را عهده دار گردد و به تعهدات عمل کند و در صورت لزوم حتی معاملاتی را در این بین انجام دهد.وظایف مدیر تصفیه را در ین مقاله بهتر بدانید.

وظایف مدیر یا مدیران تصفیه در قانون تجارت:

  1. مدیر تصفیه بعد از انتخاب شدن بایستی بلافاصله عهده دار تمامی امور شرکت در حال تصفیه شده و کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد شرکت را تحویل و به انجام آنها بپردازد.
  2. مدیران تصفیه نماینده شرکت درحال تصفیه اند و اختیار کلیه امور تصیفه را دارند و محدود کردن اختیار مدیر تصفیه باطل و کم لن یکن می باشد.
  3. انتقال دارائی شرکت در حال تصفیه به مدیر تصفیه یا مدیران تصفیه و یا نزدیکان آنها از درجه اول گرفته تا درجه چهارم ممنوع بوده و چنانچه نقل و انتقالی به این ترتیب انجام گیرد باطل محسوب میشود.
  4. درصورت تصمیم به انحلال شرکت و اعلام اسامی مدیر یا مدیران تصفیه به همراه محل اقامت آنها که قاعدتا نشانی مرکز شرکت می باشد باید ظرف مدت 5 روز به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد.
  5. شرکت منحل شده شرکت در حال تصفیه محسوب شده و در کنار اسم شرکت در هر زمانی بایستی عبارت در حال تصفیه قید شود و نام مدیر و مدیران تصفیه در تمام اوراق و اسناد آورده شود.
  6. در صورت اتمام مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه (این مدت بیش از دو سال نباید باشد ) چنانچه امور مربوط به تصفیه تمام نشده باشد مدیران تصفیه بایستی مجمع عمومی را دعوت کرده و اگر از طرف دادگاه انتخاب شده باشند بایستی به دادگاه نیز اعلام کنند تا از طرف مجمع عمومی یا دادگاه یا مدت آن تمدید گردیده یا اشخاص دیگری را انتخاب نمایند.
  7. مدیران تصفیه موظف اند انحلال شرکت را به اداره ثبت شرکتها اعلام کرده و تا زمانی که انحلال شرکت را اعلام نکرده باشند شخصیت حقوقی شرکت برای اشخاص ثالث بلااثر می باشد.
  8. در صورتی که عملکرد مدیر یا مدیران تصفیه به صلاح سهامداران نباشد و طلبکاران با این مدیران تصفیه کنار نیاید و حق خود را در برابر آنها تضییع شده ببینند باید طبق موارد زیر عمل کرد:

الف. در صورت انتخاب این مدیران توسط مجمع عمومی مجمع مورد نظر می تواند یکی از مدیران و یا تمام آنها را از سمت خود عزل کرده و اشخاص دیگری را انتخاب ناید.

ب. در صورت انتخاب مدیر تصفیه یا مدیران تصفیه توسط دادگاه ، دادگاه با توجه به ادعا و شکایت ذینفع و در صورت اثبات این ادعا مبنی بر تخلف مدیر تصفیه یا مدیران تصفیه داداه تصمیم به عزل آنها و انتخاب افراد دیگر میگیرد.

  1. ارتباط بین مدیران تصفیه و سهامداران و شرکا شرکت نباید در مدت تصفیه شرکت قطع شود و حتی الامکان سالی یک بار با توجه به رعایت اصول و قوانین مدیران تصفیه بایستی طی مجمع عمومی صاحبان سهام را از وضعیت دارائی منقول و غیرمنقول و سود و زیان و همینطور گزارش کاملی از کارهایی که در این مدت انجام داده اند در اختیار مجمع عمومی مربوطه اعلام کنند.

توجه داشته باشد که دعوت مجمع عمومی و شرایط به حد نصاب رسیدن آن مانند قبل از انحلال شرکت و جریان طبیعی شرکت می باشد و هرگونه اطلاعیه و دعوت نامه بایستی در روزنامه کثیرالانتشار منتشر گردد.

  1. در صورت تشکیل نشدن مجمع عمومی به هر دلیلی با توجه به قانون ماده 222 در صورت دعوت مجمع عمومی مدیران تصفیه و تشکیل نشدن بیش از دومرتبه آگهی دعوت توسط مدیران تصفیه ، مدیر تصفیه باید گزارش و صورتحساب های خود را در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت درج میگردد منتشر شود.

صاحبان سهام این حق را دارند از کلیه عملیات و حساب های شرکت نیز در مدت تصفیه مطلع باشند.

چنانچه از بین مدیران تصفیه یکی از آنها فوت یا حجر یا ورشکسته شود و مدیر متوفی یا محجور و ورشکسته توسط مجمع عمومی تعیین شده باشد مدیران تصفیه باقی مانده بایستی جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور مجمع عمومی عادی را دعوت کرده و در صورتی که مجمع مربوطه تشکسل نشود یا نتواند جانسینی را انتخاب نماید و یا مدیر صفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته از طرف دادگا انتخاب شده باشد مابقی مدیران تصفیه موظف هستند تعیین جانشین مدیر تصفیه را از دادگاه خواستار باشند.

اگر وظیفه تصفیه شرکت به عهده یک مدیر تصفیه باشند در صورت فوت ا محجور یا ورشکسته شدن مدیر تصفیه هر ذینفع شرکت می تواند از مرجع ثبت شرکتها درخواست مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور را نماید و در صورت تشکیل نشدن مجمع مربوطه و یا انتخاب مدیر تصفیه توسط دادگاه ذینفع می تواند در خواست تعیین جانشین مدیر تصفیه از طرف دادگاه را دهد.

تقسیم دارائی شرکت

در تقسیم دارائی شرکت آن قسم از دارائی شرکت که در تصفیه شرکت مورد نیاز نیست بین سهامداران تقسیم شده و این درصورتی است که حق بستانکاران و دیونی که موعد آن هنوز نرسیده است درنظر گرفته شده باشد. بعد از پایان تصفیه و پرداخت حق و حقوق و انجام تعهدات دارائی شرکت با توجه به بازخرید مبلغ اسمی سهام به سهامدارانش می رسد و مازاد برآن طبق مقررات اساسنامه شرکت به نسبت سهام بین سهامداران شرکت تقسیم میشود. مدیران تصفیه موظف اند طرف یک ماه بعد از پایان یافتن تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت اعلام کنند.

بعد از اعلام ختم تصفیه شرکت مابقی وجوه در یک حساب بانکی مخصوص تودیع شده و اسامی بستانکاارن وسهامدارنی که حقوق خود را استیفا نکرده اند به بانک داده شده و این مراتب را آگهی کرده تا افراد برای دریافت طلب خود به بانک مراجعه کنند. در صورت مراجعه نکردن بعد از ده سال از مدت تصفیه به بانک و دریافت نکردن طلب وجوه باقی مانده با اطلاع دادستان، جز اموال بلاصاحب اعلام شده و به خزانه دولت منتقل می گردد.

موسسه حقوقی بین المللی همای راستین میهن هموراه با کارشناسان متخصص و متبحر خود برای مشاوره و انجام امور در رابطه با وظایف مدیر تصفیه، انتخاب مدیر تصفیه و ثبت انحلال شرکت درخواست انحلال شرکت و... در خدمت شما می باشد. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

شماره های تماس با کارشناسان:

70 33 20 32 – 026

33 48 66 88 – 021

475 0 057 – 0912

تلگرام مستقیم کارشناسان:

Telegram32

Logo Sabt 2

موسسه حقوقی بین الملل همای راستین میهن متشکل از  تیمی است که خود را متعهد به ارائه خدمات حقوقی ، اداری و ثبتی بر اساس دانش حرفه ای و به صورت کاملا تخصصی میدانند.منشور و راهبرد های موسسه گویای تعهدات،اصول و اهدافی است که اساس و شالوده ی فعالیت های موسسه ثبت هما را تشکیل می دهد معتقدیم که موفقیت به معنای حقیقی آن هنگامی وجود داشته و مفهوم پیدا می کند که بر مبنای زنجیره ای از اصول و تعهدات بنیادین استوار گردد و هر آنچه را که تا کنون حاصل کردیم نیز بیش از همه ،حاصل جدیت در پایبندی به اصول و تعهدات می باشد.

شناسه ملی ثبت هما : 14005301049

شماره ثبت موسسه هما : 2905

 

Loct128 کرج، پل آزادگان، خیابان بخشداری، ساختمان بانک مهراقتصاد(مجتمع مهدی) ، طبقه 6 واحد39

Phone1283370 20 32 - 026

Mob128 75 04 057 - 0912

Loct128 تهران ، صادقیه ، بلوار اشرفی اصفهانی ،ابتدای خیابان جلال آل احمد ، پلاک 449، طبقه سوم، واحد 6

Phone128 37 34 26 44 - 021

Mob128  21 31 896- 0912

امروز 197 | دیروز 220 | هفته 947 | ماه 4835 | همه بازدیدها 101988

کلیه حقوق این  سایت  متعلق به  موسسه حقوقی هما می باشد.