جهت دریافت مشاوره تخصصی شماره خود را وارد نمائید

(*)
ورودی نامعتبر

14

ثبت صورتجلسه  تغییرات شرکتها در استان خراسان جنوبی 

جهت انجام تغییرات شرکت  و یا تنظیم صورتجلسات  از جمله صوتجلسه هاییکه درلیست زیر آمده اند  باید به  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان خراسان جنوبی  که مرکز آن در بیرجند می باشد و مابقی  شهرستانهای استان نیز اداره ثبت شرکتهای مربوط به خود را دارندولی با مرکزیت اداره ثبت شرکتهای بیرجند تمامی درخواستهای  ثبت تغییرات و صورتجلسات  و ثبت شرکت  به آن اداره ارجاع داده می شود ولی بایستی  ابتدا جهت ثبت صورتجلسات و تغییرات و تصمیمات شرکت خود  ، هیئت مدیره و سهامداران/شرکا باید جلسه تشکیل داده و صورتجلسه تنظیم شود 

اما نحوه صحیح تنظیم  صورتجلسه چگونه می باشد ؟ و چه کسی باید صورتجلسات را امضا نماید؟ با خواندن این مقاله نحوه صحیح تنظیم صورتجلسات شرکتها را یاد گرفته وبعد از تنظیم صورتجلسه   سپس در سامانه ثبت شرکتهاوموسسات غیر تجاری آن صورتجلسه را ثبت سیستم نمود وابتدا از طریق اینترنت  رسید اینترنتی گرفته و سپس بهمراه صورتجلسات به اداره ثبت شرکتها در مرکز بیرجند به آدرس مربوطه در رسید پذیرش اینترنتی و از طریق باجه های پستی مربوطه ارسال می گرددجهت ثبت تغییرات و صورتجلسات درمابقی شهرستانها ی استان از جمله قائن ، فردوس، طبس، نهبندان ،بشرویه ، سرایان نیز بدین منوال انجام می پذیردشما میتوانیدجهت  راهنمایی بیشتر و انجام مشاوره رایگان در این زمینه ویا انجام تمامی تغییرات و صورتجلسات خود از طریق کارشناسان موسسه هما اقدام نموده و امور تغییرات شرکت خویش راتسریع ببخشید شماره های ثابت و همراه  موسسه حقوقی  هما: -09120475895-09397234358-02632203370- 02188664833

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات در بیرجند و صورتجلسات شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای با مسئولیت محدود و موسسات غیرتجاری و غیرانتفاعی بیرجند :

اساسنامه- لیست شرکا/سهامداران-اخرین روزنامه رسمی شرکت-مشخصات اعضا-مفاصا حساب در صورت نقل و انتقال سهام/سهم شرکه- در صورت تشکیل جلسه با  اکثریت اعضا باید اگهی دعوت نیز ارائه گردد.

هزینه های مربوطه جهت هر صورتجلسه به نحو ذیل می باشد: هزینه های دولتی شامل هزینه پست اوراق به اداره ثبت هزینه ای واریزی اداره ثبت هنگام تحویل اگهی هزینه روزنامه رسمی جهت هر صورتجلسه و هزینه روزنامه کثیر الانتشار (در صورت نیاز) جهت هر صورتجلسه ودر صورتیکه امضا کننده دفاتر اداره ثبت را وکیل قرارداد باشین حق وکاله وکیل نیز به جمع هزینه ها اضافه می شود و در نهایت حق زحمه موسسه هما جهت انجام صورتجلسات مربوطه که شامل ثبت سیستمی صورتجلسه و تنظیم آن جهت امضا اعضا می باشد.

انواع صورتجلسات:جلسات تشکیل شده در شرکتها به چند صورت می باشد یا با مجمع عمومی  یا هیئت مدیره انجام میپذیرد که مجامع خود به چند صورت می باشند 1-مجمع فوق العاده2- مجمع عادی3-مجمع عادی سالیانه4-مجمع عادی بطور فوق العاده

که هرکدام ازین مجامع  دستورات و تصمیمات  متفاوت ومختلفی می توانند اتخاذ کنند که شما می توانید از کارشناسان ثبتی هما اطلاعات لازم را استماع نموده و جهت امور تغییرات شرکت خویش بکار برده و استفاده نمایید.

شماره های مرتبط  موسسه هما:09120570475-09120475895-09397234358-02632203370- 02632203064

انواع تغییرات شرکتها که در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری  به ثبت خواهد رسید:

1-تغییر نام   2- تغییر یا الحاق موضوع  3-تغییر آدرس  4- کاهش/افزایش/تمدید اعضای هیئت مدیره

5-اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده  6-کاهش/افزایش سرمایه   7-انحلال  8-انتخاب مدیران

9-تعیین سمت مدیران   10-تعیین وضعیت حق امضا   11-انتخاب/تمدید بازرس یا بازرسین

12-تصویب حساب سودوزیان شرکت 13-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  14-ورود شریک/سهامدارجدید

15-خروج شریک /سهامدار  16- نقل وانتقال سهام/سهم الشرکه  17-تاسیس شعبه  18-تغییر نوع عضویت هیئت مدیره

19-افزایش سرمایه تعهدی(مخصوص سهامی خاص)  20-تغییرنماینده شخص حقوقی

جهت انجام هریک از تغییرات فوق با شماره های ذیل با مشاوران موسسه همای راستین میهن  تماس حاصل فرمایید:

شماره های ثابت  02632203370  -02632203064-  09397234358 -   02188664833

توضیحات مربوط به چگونگی تنظیم صورتجلسات و اگهی دعوت مجامع:

وقتی جلسه ای جهت تغییرات شرکت تشکیل می شود باید صورتجلسه ای در راستای آن تنظیم و به امضا اشخاص حاضر در جلسه برسد و ممهور به مهر شرکت یا موسسه نیز شده باشد تنظیم صورتجلسه به این نحو است که ابتدا بایستی جلسه مربوطه در صورتجلسه قید شده باشد که آیا جلسه مجمع فوق العاده  هستش یا جلسه مجمع عادی یا عادی بطور فوق العاده و یا هیئت مدیره که هر کدام ازین جلسات بسته به تصمیمات و تغییرات شرکت تشکیل داده می شود و سپس نام شرکت و شناسه ملی و شماره ثبت آن  نوشته و تاریخ و ساعت صورتجلسه نیز قید شود سپس اگر جلسه با حضور کلیه  اعضا تشکیل شده است مشخص شود و اما اگر  همه سهامداران / شرکا در جلسه حاضر نباشند پس بایستی در متن صورتجلسه با اکثریت سهامداران / شرکا قید شده باشد و در این صورت  نیاز است که ابتدا در روزنامه ی کثیر الانتشار شرکت  اگهی دعوت به چاپ برسد بصورتیکه در آن اگهی  از کلیه سهامداران / شرکا  دعوت شده باشد جهت شرکت در جلسه  و تصمیمات جلسه و تاریخ و ساعت جلسه  و آدرس  محل جلسه نیز قید شود و نیز مرجع دعوت کننده  در اگهی دعوت مشخص شده باشد. و هنگامیکه اگهی دعوت به چاپ رسید حد اقل ده روز بعد از چاپ آگهی جلسه با اکثریت تشکیل می شود و اصل روزنامه اییکه آگهی دعوت در آن به چاپ رسیده را بهمراه اصل صورتجلسه تنظیم شده و رسید پذیرش اینترنتی آن صورتجلسه به ادارا ثبت شرکتها ی مربوطه آن استان پست می شود و شما میتوانی جهت انجام هریک از این امو با کارشناسان ثبتی موسسه هما تماس بگیرید و امور مربوطه را به آنان بسپارید.

و اما بعد از قید عنوان شرکت و نوع صورتجلسه وتاریخ و ساعت جلسه وحضور کلیه / اکثریت  سهامداران یا شرکا و یا اعضای هیئت مدیره آدرس محل تشکیل جلسه نیز در متن صورتجلسه آورده می شود و اگر جلسه در دفتر مرکزی شرکت تشکیل شده باید نوشته شود که در محل قانونی شرکت تشکیل شده است.سپس در بند بعدی صورتجلسه دستورات و تصمیمات جلسه نوشته می شود سپس  تصمیمات جلسه را نوشته و در پایان همه اشخاص حاضر در جلسه به یکی از سهامداران یا شرکا یا وکیل رسمی دادگستری  وکالت با حق توکیل به غیر می دهند جهت مراجعه به اداره ثبت شرکتها و امضای پای دفاتر اداره ثبت و پرداخت هزینه های قانونی صورتجلسات ، ودر نهایت ساعت ختم جلسه نوشته می شود و در ذیل صورتجلسه نام ونام خانوادگی و کد ملی اشخاص حاضردر جلسه نوشته می شود و همگی امضا و یا مهر میزنند.

در متن فوق بصورت کلی توضیحاتی راجع به تنظیم صورتجلسات آورده شد ولی بسته به نوع شرکت صورتجلسات تغییر پیدا می کند مثلا در شرکتهای سهامی خاص  اگر صورتجلسه مجامع تشکیل شده باشد ابتدا طبق ماده 101 لایحه اصلاحی  قانون تجارت باید هیئت رئیسه تشکیل شود که شامل یک رئیس و دو ناظر و یک منشی می باشد که بعد از مشخص شدن آنها تصمیمات جلسه نوشته می شود و د ر نهایت  لیست سهامداران با میزان سهم و ارزش ریالی سهام نوشته و به امضا کلیه / اکثر سهامداران میرسد. ولی در شرکتها ی با مسئولیت محدود و یا اکثر موسسات غیرتجاری هیئت رئیسه ای ندارد بلکه لیست شرکا با میزان سهم الشرکه آنان قید می شود ویا لیست اضای هیئت امنا در صورتجلسه آورده می شود.

 نمونه یک صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت با مسئولیت محدود جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره در زیر  آورده شده است:

 بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت  ........  بامسئولیت محدود به شماره ثبت ...... و شناسه ملی ................ و سرمایه ثبت شده 000/000/00ریال در ساعت 10:00 صبح مورخه00/00/1397با حضور کلیه /اکثر  شرکا درمحل قانونی شرکت تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

لیست شرکا

1- آقای/خانم  ..............     دارای         000/0 ریال         سهم الشرکه                                                                          

 2-آقای/خانم  ..............     دارای         000/0 ریال         سهم الشرکه                                                                          

دستورجلسه: 1-انتخاب مدیران2-....

1- آقای/خانم  ..............     به شماره ملی .................

2- آقای/خانم  ..............     به شماره ملی .....................   

بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند

کلیه شرکاء  به آقای/خانم  ..............     ، احدی از شرکا  وكالت با حق توكيل به غير داده ميشودكه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.ضمنا جلسه درساعت12خاتمه یافت.                                                                                                                                                

آقای/خانم  ..............     به شماره ملی .....................                                                                امضا

آقای/خانم  ..............     به شماره ملی .....................                                                                امضا                   مهر شرکت

جهت تنظیم و ثبت سیستمی هر نوع صورتجلسه جهت انواع شرکتها و اگر توضیحات فوق کامل نبود باکارشناسان ثبت هما تماس حاصل فرماییدآنان شما را راهنمایی می کنند و مشاوره ما رایگان می باشد :

شماره های همراه : 09120475895 -09397234358

شماره های ثابت : 02188664833-02632203370

 

صورتجلسه افزایش سرمایه

جهت تغییرات درسرمایه در شرکتهای سهامی ابتدا باید درمجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش ا زنصف سهامی که حق رای دارند باید حاضرباشند.اگردراولین دعوت حدنصاب مذکورحاصل نشد مجمع برای با ردوم دعوت وبا حضوردارندگان بیش ازیک

سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته واتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه دردعوت دوم نتیجه دعوت

اول قید شده باشد.

  تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضردرجلسه رسمی معتبرخواهدبود

سرمایه شرکت را از چه طرقی می توان افزایش داد ؟؟؟صورتجلسه افزایش سرمایه چگونه تنظیم می شود؟؟؟

قبل از خواندن مقاله ذیل می توانید بابت مشورت در این زمینه با کارشناسان حقوقی ثبتی موسسه هما تماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان کارشناسان بهره مند گردید شماره های تماس جهت ارتباط با مشاوران:02632203370-02188664833-همراه   -09397234358 - 09120570475

جهت افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی می توان ازطریق صدورسهام جدید ویا ازطریق  بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود را افزایش داد پرداخت  مبلغ اسمی سهام جدید به یکی ازطریق زیرامکان پذیراست

پرداخت مبلغ اسمی به نقد.1

تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص ازشرکت به سهام جدید.2

  انتقال سودتقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله ازاضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.3

  تبدیل اوراق قرضه به سهام.4

تبصره 1  فقط درشرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد نیزمجازاست.

تبصره 2  انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع  است.

افزایش سرمایه ازطریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود درصورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد

بود مگرآنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

شرکت می تواندسهام جدید را برابرمبلغ اسمی بفروشد یا این که مبلغی علاوه برمبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم ازخریداران دریافت کند .شرکت می تواند عواید حاصله ازاضافه ارزش سهم فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد

یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا درازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس ازقرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت درمورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند.

تبصره 1:  مجمع عمومی فوق العاده که درمورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کند شرایط مربوط به فروش

سهام جدید وتادیه قیمت آن را تعیین یا اختیارتعیین آن را به هیئت مدیره واگذارخواهد کرد.

تبصره 2 : پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه ونیزشامل

گزارشی درباره امورشرکت ازبدوسال مالی درجریان واگرتا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی

قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی ازوضع شرکت ازابتدای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل

اظهارنظردرباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد.

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید ازپنج سال تجاوزکند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی ازطرق مذکور افزایش دهد.

هیئت مدیره د رهرحال مکلف است د رهرنوبت پس ا زعملی ساختن افزایش سرمایه حداکث رظرف یکماه

مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه د رقسمت مربوط به مقدا رسرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام

کند تا پس ازثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.

اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیارافزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.

مادام که سرمایه قبلی شرکت تماما تادیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجازنخواهد بود.افزایش سرمایه تعهدی نیز می تواند از طریق شورتجلسه افزایش سرمایه و یا صورتجلسه هیئت مدیره انجام پذیرد که کارشناسان موسسه هما شما را در این زمینه یاری می کنند.

 د رخرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند واین حق قابل نقل وانتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می توانندحق تقدم مذکو ررا اعمال کنند کمترازشصت روزنخواهدبود.

 مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را ا زطریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن

را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی ا زسهام

جدید ازآنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس ا زقرائت گزارش هیئت مدیره وگزارش بازرس یا بازرسان

شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

تبصره  گزارش هیئت مدیره مذکو ردراین ماده باید مشتمل برتوجیه لزوم افزایش سرمایه وسلب حق تقدم

ازسهامداران ومعرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها د رنظرگرفته شده است وتعداد

وقیمت این گونه سهام وعواملی که درتعیین قیمت درنظرگرفته شده است باشد .گزارش بازرس یا بازرسان باید

حاکی ازتایید عوامل وجهاتی باشد که درگزارش هیئت مدیره ذکرشده است.

برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود.

داده است صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده ویا اجازه آن را به هیئت مدیره

ودرصورت اخیرصورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرارداده است.

تبصره - اظهارنامه های مذکوردراین ماده باید به امضاءکلیه اعضاءهیئت مدیره رسیده باشد.

وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید درحساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود

تامین وتوقیف وانتقال وجوه مزبوربه حساب های شرکت ممکن نیست مگرپس ازبه ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.

د رموردی که افزایش سرمایه ا زطریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقدا پرداخت شودبه حساب بانکی شرکت و بانک گواهی کند که مبلغ افزایش سرمایه به حساب واریز گردیده است و اصل آن گواهی بهمراه صورتجلسات به اداره ثبت پست می شود.

صورتجلسه افزایش سرمایه شرکتهای با مسئولیت محدود:

افزایش سرمایه شرکتهای محدود از دو طریق قابل انجام است 1-از طریق ورود شریک جدید 2- از طریق افزایش سرمایه هر یک از شرکا.

در مورد اول شخص جدید بهمراه خود سرمایه را به شرکت وارد و در اختیار مدیرعامل قرارمیدهد و مدیرعامل اقرار به دریافت مبلغ واریزشده می نماید . واما در مورد دوم هریک از شرکا می توانند میزان سهم الشرکه خویش را افزایش دهند به شرطی که حداقل اکثریت شرکا رضایت و توافق  داشته باشند و ذیل صورتجلسه مربوطه را امضا و مهر نمایند وهمچنین  مدیرعامل اقرار به دریافت مبلغ  می نماید. البته شرکت میتواند از طریق اموال غیرنقدی نیز سرمایه شرکت را افزایش دهد. که جهت انجام هر کدام از امور فوق با کارشناسان موسسه حقوقی همای راستین میهن تماس بگیرید و از مشاوره رایگان و تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه و ثبت سیستمی آن در سامانه اداره ثبت شرکتها بهره ببرید.شمار های ثابت:02632203370-02188664833 همراه:09120570475-09397234358

 

Logo Sabt 2

موسسه حقوقی بین الملل همای راستین میهن متشکل از  تیمی است که خود را متعهد به ارائه خدمات حقوقی ، اداری و ثبتی بر اساس دانش حرفه ای و به صورت کاملا تخصصی میدانند.منشور و راهبرد های موسسه گویای تعهدات،اصول و اهدافی است که اساس و شالوده ی فعالیت های موسسه ثبت هما را تشکیل می دهد معتقدیم که موفقیت به معنای حقیقی آن هنگامی وجود داشته و مفهوم پیدا می کند که بر مبنای زنجیره ای از اصول و تعهدات بنیادین استوار گردد و هر آنچه را که تا کنون حاصل کردیم نیز بیش از همه ،حاصل جدیت در پایبندی به اصول و تعهدات می باشد.

شناسه ملی ثبت هما : 14005301049

شماره ثبت موسسه هما : 2905

 

Loct128 کرج، پل آزادگان، خیابان بخشداری، ساختمان بانک مهراقتصاد(مجتمع مهدی) ، طبقه 6 واحد39

Phone1283370 20 32 - 026

Mob128 75 04 057 - 0912

Loct128 تهران ، صادقیه ، بلوار اشرفی اصفهانی ،ابتدای خیابان جلال آل احمد ، پلاک 449، طبقه سوم، واحد 6

Phone128 37 34 26 44 - 021

Mob128  21 31 896- 0912

امروز 66 | دیروز 79 | هفته 463 | ماه 818 | همه بازدیدها 191283

کلیه حقوق این  سایت  متعلق به  موسسه حقوقی هما می باشد.