جهت دریافت مشاوره تخصصی شماره خود را وارد نمائید

(*)
ورودی نامعتبر

20

ثبت صورتجلسات تغییرات شرکت  دراستان گیلان

 انجام تغییرات شرکت با تنظیم صورتجلسه و پست آن به  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان گیلان که مرکز آن در رشت می باشدصورت می گیرد و مابقی  شهرستانهای استان نیز اداره ثبت شرکتهای مربوط به خود را دارندولی با مرکزیت اداره ثبت شرکتهای رشت تمامی درخواستهای  ثبت تغییرات و صورتجلسات  و ثبت شرکت انجام می گیرد   ابتدا جهت ثبت صورتجلسات و تغییرات و تصمیمات شرکت خود  ، هیئت مدیره و سهامداران/شرکا باید جلسه تشکیل داده و صورتجلسه تنظیم شود 

اما نحوه صحیح تنظیم  صورتجلسه چگونه می باشد ؟ و چه کسی باید صورتجلسات را امضا نماید؟ با خواندن این مقاله نحوه صحیح تنظیم صورتجلسات شرکتها را یاد گرفته وبعد از تنظیم صورتجلسه   سپس در سامانه ثبت شرکتهاوموسسات غیر تجاری آن صورتجلسه را ثبت سیستم نمود وابتدا از طریق اینترنت  رسید اینترنتی گرفته و سپس بهمراه صورتجلسات به اداره ثبت شرکتها در مرکز رشت به آدرس مربوطه در رسید پذیرش اینترنتی و از طریق باجه های پستی مربوطه ارسال می گرددجهت ثبت تغییرات و صورتجلسات درمابقی شهرستانها از جمله آستانه اشرفیه  لاهیجان صومعه سرا فومن رود سر و .... نیز بدین منوال انجام می پذیردشما میتوانیدجهت  راهنمایی بیشتر و انجام مشاوره رایگان در این زمینه ویا انجام تمامی تغییرات و صورتجلسات خود از طریق کارشناسان ثبت  هما اقدام نموده و امور تغییرات شرکت خویش راتسریع ببخشید شماره های ثابت و همراه موسسه حقوقی هما: -09120475895-09397234358-02632203370- 02188664833

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص

مدارک جهت ثبت تغییرات و صورتجلسات شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای با مسئولیت محدود و موسسات غیرتجاری و غیرانتفاعی:

اساسنامه- لیست شرکا/سهامداران-اخرین روزنامه رسمی شرکت-مشخصات اعضا-مفاصا حساب در صورت نقل و انتقال سهام/سهم شرکه- در صورت تشکیل جلسه با  اکثریت اعضا باید اگهی دعوت نیز ارائه گردد.

هزینه تغییرات مربوطه جهت هر صورتجلسه به نحو ذیل می باشد: هزینه های دولتی شامل هزینه پست اوراق به اداره ثبت هزینه ای واریزی اداره ثبت هنگام تحویل اگهی هزینه روزنامه رسمی جهت هر صورتجلسه و هزینه روزنامه کثیر الانتشار (در صورت نیاز) جهت هر صورتجلسه ودر صورتیکه امضا کننده دفاتر اداره ثبت را وکیل قرارداد باشین حق وکاله وکیل نیز به جمع هزینه ها اضافه می شود و در نهایت حق زحمه موسسه هما جهت انجام صورتجلسات مربوطه که شامل ثبت سیستمی صورتجلسه و تنظیم آن جهت امضا اعضا می باشد.

انواع صورتجلسات:جلسات تشکیل شده در شرکتها به چند صورت می باشد یا با مجمع عمومی  یا هیئت مدیره انجام میپذیرد که مجامع خود به چند صورت می باشند 1-مجمع فوق العاده2- مجمع عادی3-مجمع عادی سالیانه4-مجمع عادی بطور فوق العاده

که هرکدام ازین مجامع  دستورات و تصمیمات  متفاوت ومختلفی می توانند اتخاذ کنند که شما می توانید از کارشناسان ثبتی هما اطلاعات لازم را استماع نموده و جهت امور تغییرات شرکت خویش بکار برده و استفاده نمایید.

شماره های مرتبط  موسسه هما:09120570475-09120475895-09397234358-02632203370- 02632203064

 انواع تغییرات شرکت

که در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری  رشت به ثبت خواهد رسید:

1-تغییر نام   2- تغییر یا الحاق موضوع  3-تغییر آدرس  4- کاهش/افزایش/تمدید اعضای هیئت مدیره

5-اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده  6-صورتجلسه افزایش سرمایه  7-انحلال شرکت8-انتخاب مدیران

9-تعیین سمت مدیران   10-تعیین وضعیت حق امضا   11-انتخاب/تمدید بازرس یا بازرسین

12-تصویب حساب سودوزیان شرکت 13-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  14-ورود شریک/سهامدارجدید

15-خروج شریک /سهامدار  16- نقل وانتقال سهام/سهم الشرکه  17-تاسیس شعبه  18-تغییر نوع عضویت هیئت مدیره

19-افزایش سرمایه تعهدی(مخصوص سهامی خاص)  20-تغییرنماینده شخص حقوقی

جهت انجام هریک از تغییرات فوق با شماره های ذیل موسسه همای راستین میهن تماس حاصل فرمایید:

شماره های ثابت  02632203370  -02632203064-  09397234358 -   02188664833

توضیحات مربوط به چگونگی تنظیم صورتجلسات و اگهی دعوت مجامع:

وقتی جلسه ای جهت تغییرات شرکت تشکیل می شود باید صورتجلسه ای در راستای آن تنظیم و به امضا اشخاص حاضر در جلسه برسد و ممهور به مهر شرکت یا موسسه نیز شده باشد تنظیم صورتجلسه به این نحو است که ابتدا بایستی جلسه مربوطه در صورتجلسه قید شده باشد که آیا جلسه مجمع فوق العاده  هستش یا جلسه مجمع عادی یا عادی بطور فوق العاده و یا هیئت مدیره که هر کدام ازین جلسات بسته به تصمیمات و تغییرات شرکت تشکیل داده می شود و سپس نام شرکت و شناسه ملی و شماره ثبت آن  نوشته و تاریخ و ساعت صورتجلسه نیز قید شود سپس اگر جلسه با حضور کلیه  اعضا تشکیل شده است مشخص شود و اما اگر  همه سهامداران / شرکا در جلسه حاضر نباشند پس بایستی در متن صورتجلسه با اکثریت سهامداران / شرکا قید شده باشد و در این صورت  نیاز است که ابتدا در روزنامه ی کثیر الانتشار شرکت  اگهی دعوت به چاپ برسد بصورتیکه در آن اگهی  از کلیه سهامداران / شرکا  دعوت شده باشد جهت شرکت در جلسه  و تصمیمات جلسه و تاریخ و ساعت جلسه  و آدرس  محل جلسه نیز قید شود و نیز مرجع دعوت کننده  در اگهی دعوت مشخص شده باشد. و هنگامیکه اگهی دعوت به چاپ رسید حد اقل ده روز بعد از چاپ آگهی جلسه با اکثریت تشکیل می شود و اصل روزنامه اییکه آگهی دعوت در آن به چاپ رسیده را بهمراه اصل صورتجلسه تنظیم شده و رسید پذیرش اینترنتی آن صورتجلسه به ادارا ثبت شرکتها ی مربوطه آن استان پست می شود و شما میتوانی جهت انجام هریک از این امو با کارشناسان ثبتی موسسه حقوقی هما تماس بگیرید و امور مربوطه را به آنان بسپارید.

و اما بعد از قید عنوان شرکت و نوع صورتجلسه وتاریخ و ساعت جلسه وحضور کلیه / اکثریت  سهامداران یا شرکا و یا اعضای هیئت مدیره آدرس محل تشکیل جلسه نیز در متن صورتجلسه آورده می شود و اگر جلسه در دفتر مرکزی شرکت تشکیل شده باید نوشته شود که در محل قانونی شرکت تشکیل شده است.سپس در بند بعدی صورتجلسه دستورات و تصمیمات جلسه نوشته می شود سپس  تصمیمات جلسه را نوشته و در پایان همه اشخاص حاضر در جلسه به یکی از سهامداران یا شرکا یا وکیل رسمی دادگستری  وکالت با حق توکیل به غیر می دهند جهت مراجعه به اداره ثبت شرکتها و امضای پای دفاتر اداره ثبت و پرداخت هزینه های قانونی صورتجلسات ، ودر نهایت ساعت ختم جلسه نوشته می شود و در ذیل صورتجلسه نام ونام خانوادگی و کد ملی اشخاص حاضردر جلسه نوشته می شود و همگی امضا و یا مهر میزنند.

در متن فوق بصورت کلی توضیحاتی راجع به تنظیم صورتجلسات آورده شد ولی بسته به نوع شرکت صورتجلسات تغییر پیدا می کند مثلا در شرکتهای سهامی خاص  اگر صورتجلسه مجامع تشکیل شده باشد ابتدا طبق ماده 101 لایحه اصلاحی  قانون تجارت باید هیئت رئیسه تشکیل شود که شامل یک رئیس و دو ناظر و یک منشی می باشد که بعد از مشخص شدن آنها تصمیمات جلسه نوشته می شود و د ر نهایت  لیست سهامداران با میزان سهم و ارزش ریالی سهام نوشته و به امضا کلیه / اکثر سهامداران میرسد. ولی در شرکتها ی با مسئولیت محدود و یا اکثر موسسات غیرتجاری هیئت رئیسه ای ندارد بلکه لیست شرکا با میزان سهم الشرکه آنان قید می شود ویا لیست اضای هیئت امنا در صورتجلسه آورده می شود.

 نمونه یک صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت با مسئولیت محدود جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره در زیر  آورده شده است:

 بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت  ........  بامسئولیت محدود به شماره ثبت ...... و شناسه ملی ................ و سرمایه ثبت شده 000/000/00ریال در ساعت 10:00 صبح مورخه00/00/1397با حضور کلیه /اکثر  شرکا درمحل قانونی شرکت تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

لیست شرکا

1- آقای/خانم  ..............     دارای         000/0 ریال         سهم الشرکه                                                                          

 2-آقای/خانم  ..............     دارای         000/0 ریال         سهم الشرکه                                                                          

دستورجلسه: 1-انتخاب مدیران2-....

1- آقای/خانم  ..............     به شماره ملی .................

2- آقای/خانم  ..............     به شماره ملی .....................   

بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند

کلیه شرکاء  به آقای/خانم  ..............     ، احدی از شرکا  وكالت با حق توكيل به غير داده ميشودكه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.ضمنا جلسه درساعت12خاتمه یافت.                                                                                                                                                

آقای/خانم  ..............     به شماره ملی .....................                                                                امضا

آقای/خانم  ..............     به شماره ملی .....................                                                                امضا                   مهر شرکت

جهت تنظیم و ثبت سیستمی هر نوع صورتجلسه جهت انواع شرکتها و اگر توضیحات فوق کامل نبود باکارشناسان ثبت هما تماس حاصل فرماییدآنان شما را راهنمایی می کنند و مشاوره ما رایگان می باشد :

شماره های همراه : 09120475895 -09397234358

شماره های ثابت : 02188664833-02632203370

صورتجلسه افزایش سرمایه

جهت تغییرات درسرمایه در شرکتهای سهامی ابتدا باید درمجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش ا زنصف سهامی که حق رای دارند باید حاضرباشند.اگردراولین دعوت حدنصاب مذکورحاصل نشد مجمع برای با ردوم دعوت وبا حضوردارندگان بیش ازیک

سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته واتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه دردعوت دوم نتیجه دعوت

اول قید شده باشد.

  تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضردرجلسه رسمی معتبرخواهدبود

سرمایه شرکت را از چه طرقی می توان افزایش داد ؟؟؟صورتجلسه افزایش سرمایه چگونه تنظیم می شود؟؟؟

قبل از خواندن مقاله ذیل می توانید بابت مشورت در این زمینه با کارشناسان حقوقی ثبتی موسسه هما تماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان کارشناسان بهره مند گردید شماره های تماس جهت ارتباط با مشاوران:02632203370-02188664833-همراه   -09397234358 - 09120570475

جهت افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی می توان ازطریق صدورسهام جدید ویا ازطریق  بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود را افزایش داد پرداخت  مبلغ اسمی سهام جدید به یکی ازطریق زیرامکان پذیراست

پرداخت مبلغ اسمی به نقد.1

تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص ازشرکت به سهام جدید.2

  انتقال سودتقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله ازاضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.3

  تبدیل اوراق قرضه به سهام.4

تبصره 1  فقط درشرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد نیزمجازاست.

تبصره 2  انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع  است.

افزایش سرمایه ازطریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود درصورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد

بود مگرآنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

شرکت می تواندسهام جدید را برابرمبلغ اسمی بفروشد یا این که مبلغی علاوه برمبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم ازخریداران دریافت کند .شرکت می تواند عواید حاصله ازاضافه ارزش سهم فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد

یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا درازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس ازقرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت درمورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند.

تبصره 1:  مجمع عمومی فوق العاده که درمورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کند شرایط مربوط به فروش

سهام جدید وتادیه قیمت آن را تعیین یا اختیارتعیین آن را به هیئت مدیره واگذارخواهد کرد.

تبصره 2 : پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه ونیزشامل

گزارشی درباره امورشرکت ازبدوسال مالی درجریان واگرتا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی

قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی ازوضع شرکت ازابتدای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل

اظهارنظردرباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد.

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید ازپنج سال تجاوزکند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی ازطرق مذکور افزایش دهد.

هیئت مدیره د رهرحال مکلف است د رهرنوبت پس ا زعملی ساختن افزایش سرمایه حداکث رظرف یکماه

مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه د رقسمت مربوط به مقدا رسرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام

کند تا پس ازثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.

اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیارافزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.

مادام که سرمایه قبلی شرکت تماما تادیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجازنخواهد بود.افزایش سرمایه تعهدی نیز می تواند از طریق شورتجلسه افزایش سرمایه و یا صورتجلسه هیئت مدیره انجام پذیرد که کارشناسان موسسه هما شما را در این زمینه یاری می کنند.

 د رخرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند واین حق قابل نقل وانتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می توانندحق تقدم مذکو ررا اعمال کنند کمترازشصت روزنخواهدبود.

 مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را ا زطریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن

را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی ا زسهام

جدید ازآنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس ا زقرائت گزارش هیئت مدیره وگزارش بازرس یا بازرسان

شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

تبصره  گزارش هیئت مدیره مذکو ردراین ماده باید مشتمل برتوجیه لزوم افزایش سرمایه وسلب حق تقدم

ازسهامداران ومعرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها د رنظرگرفته شده است وتعداد

وقیمت این گونه سهام وعواملی که درتعیین قیمت درنظرگرفته شده است باشد .گزارش بازرس یا بازرسان باید

حاکی ازتایید عوامل وجهاتی باشد که درگزارش هیئت مدیره ذکرشده است.

برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود.

داده است صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده ویا اجازه آن را به هیئت مدیره

ودرصورت اخیرصورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرارداده است.

تبصره - اظهارنامه های مذکوردراین ماده باید به امضاءکلیه اعضاءهیئت مدیره رسیده باشد.

وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید درحساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود

تامین وتوقیف وانتقال وجوه مزبوربه حساب های شرکت ممکن نیست مگرپس ازبه ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.

د رموردی که افزایش سرمایه ا زطریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقدا پرداخت شودبه حساب بانکی شرکت و بانک گواهی کند که مبلغ افزایش سرمایه به حساب واریز گردیده است و اصل آن گواهی بهمراه صورتجلسات به اداره ثبت پست می شود.

صورتجلسه افزایش سرمایه  شرکتهای با مسئولیت محدود:

افزایش سرمایه شرکتهای محدود از دو طریق قابل انجام است 1-از طریق ورود شریک جدید 2- از طریق افزایش سرمایه هر یک از شرکا.

در مورد اول شخص جدید بهمراه خود سرمایه را به شرکت وارد و در اختیار مدیرعامل قرارمیدهد و مدیرعامل اقرار به دریافت مبلغ واریزشده می نماید . واما در مورد دوم هریک از شرکا می توانند میزان سهم الشرکه خویش را افزایش دهند به شرطی که حداقل اکثریت شرکا رضایت و توافق  داشته باشند و ذیل صورتجلسه مربوطه را امضا و مهر نمایند وهمچنین  مدیرعامل اقرار به دریافت مبلغ  می نماید. البته شرکت میتواند از طریق اموال غیرنقدی نیز سرمایه شرکت را افزایش دهد. که جهت انجام هر کدام از امور فوق با کارشناسان موسسه حقوقی همای راستین میهن تماس بگیرید و از مشاوره رایگان و تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه و ثبت سیستمی آن در سامانه اداره ثبت شرکتها بهره ببرید.شمار های ثابت:02632203370-02188664833 همراه:09120570475-09397234358

انحلال شرکت
اصطلاح انحلال یعنی  که شرکت تصمیم بگیرد  فعالیت خود را محدود نماید به انجام عملیات تصفیه(یعنی اجرای تعهدات نیمه تمام، پرداخت بدهی ها و دیون شرکت  والنهایه  تقسیم اموال باقیمانده شرکت بین شرکا)

 انحلال شرکت به چه علت  میتواند باشد؟

انحلال  شرکت به چند صورت می باشد:

1-قهری / اجباری

هنگامی که  شرکتی  ورشکسته  و حکم ورشکستگی آن توسط دادگاه قضایی و یا اعضای شرکت صادر شود، منحل می‌‌‌شود. این مورد تنها موردی است که در آن برای انحلال شرکت، حکم دادگاه ضرورت ندارد و همین که حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، منحل شده و باید طبق مقررات راجع به ورشکستگی، تصفیه شود

انحلال با تصمیم مجمع عمومی: 

مجمع عمومی فوق‌العاده یکی از ارکان شرکت سهامی بوده و صلاحیت آن در مورد تغییر مواد اساسنامه، تغییر در سرمایه شرکت و انحلال شرکت قبل از موعد است. هر زمان که مجمع عمومی فوق‌العاده اراده کند، می‌‌‌تواند به تشخیص خود و به هر علت قبل از موعد، شرکت را منحل کند. این تصمیم مجمع عمومی نیاز به توجیه ندارد، البته این تصمیم زمانی معتبر است که در جلسه رسمی و با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه اتخاذ شود
علاوه بر مورد فوق که مجمع عمومی فوق‌العاده به صورت اختیاری شرکت را منحل می‌‌‌کند، در یک مورد نیز الزاماً باید شرکت را منحل کند. بر این اساس، اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه از بین برود، مجمع عمومی فوق‌العاده باید تشکیل شود و به کاهش سرمایه شرکت یا انحلال آن رای دهد. در صورتی که هیات مدیره شرکت سهامی، مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تشکیل جلسه فوق دعوت نکند یا مجمع مذکور نتواند طبق قانون منعقد شود، هر شخصی که نفعی در این مورد دارد، می‌‌‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد
در صورتی که هیأت مدیره به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند یا مجمعی که دعوت می‌شود، نتواند مطابق مقررات ‌قانونی منعقد شود، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند

3-انحلال بر اساس حکم  مراجع قضایی 

موارد انحلال شرکت به حکم دادگاه شامل موارد ذیل است
 وقتی شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد، باید منحل شود. انحلال شرکت در این مورد باید به وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام شود. هرگاه مجمع عمومی این اقدام را انجام ندهد، هر ذی‌نفع می‌‌‌تواند انحلال را از دادگاه بخواهد
 در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده باشد و این مدت تمام شود، منحل می‌‌‌شود، مگر مجمع عمومی فوق‌العاده، مدت شرکت را قبل از اتمام تمدید کرده باشد.البته باید گفت که انحلال شرکت به سبب انقضای مدت به ندرت پیش می‌‌‌آید. به این دلیل که در اساسنامه‌‌‌ها مدت شرکت به صورت نامحدود قید می‌‌‌شود و این قید نیز در حقوق ما بدون اشکال است
 هر گاه انحلال به دلایل موجه لازم باشد، شرکت منحل خواهد شد، دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه صریحاً مشخص شده است
در سه مورد شخص ذی‌نفع می‌‌‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد
در صورتی که تا یک سال پس از ثبت شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد یا به مدت بیش از یک سال فعالیت‌های شرکت متوقف باشد
در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر سال مالی، تا 10 ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است، تشکیل نشده باشد
در صورتی که سمَت تمام یا برخی اعضای هیات مدیره و نیز سمت مدیر عامل شرکت برای مدتی بیش از 6 ماه بدون متصدی مانده باشد
شرکت در موارد زیر منحل می‌شود
وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده است و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضا، تمدید شده باشد
 در صورت ورشکستگی
 در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد
 در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

نتایج انحلال شرکت
نتیجه انحلال شرکت تصفیه و تقسیم اموال آن است. البته زمانی که شرکت به حکم دادگاه باطل می‌‌‌شود، نیز تصفیه و تقسیم اموال شرکت صورت می‌‌‌گیرد
‌بر اساس ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌کند، باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق‌ مقررات این قانون انجام وظیفه کنند.

تصفیه
تصفیه عبارت است از، خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات شرکت، وصول مطالبات شرکت و انجام معاملات جدید، در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد

وضعیت حقوقی حین تصفیه (پس از انحلال)
شرکت در طول تصفیه، شخصیت حقوقی خود را حفظ می‌‌‌کند. البته باید توجه داشت که طبق ماده 208 لایحه، بقای شخصیت حقوقی شرکت در راستای انجام اموری است که برای تصفیه شرکت لازم است. بنابراین ضرورت باقی ماندن شخصیت پس از انحلال با تردیدی روبرو نیست، چرا که انجام اموری مانند پرداخت بدهی‌ها و اجرای تعهدات باقیمانده، ‌‌‌‌‌نیاز به ادامه شخصیت حقوقی شرکت دارد

نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت
نام شرکت: طبق ماده 206 لایحه، نام شرکت در طول تصفیه حفظ می‌شود اما پس از نام آن، باید همه جا عبارت «در حال تصفیه» ذکر شود. بر اساس این ماده، «شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت “‌در حال تصفیه” ذکر شود و نام ‌مدیر یا مدیران تصفیه در تمامی اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید شود
 نشانی شرکت: شرکت در طول تصفیه نشانی اقامتگاه خود را حفظ خواهد کرد. بر اساس ‌ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 «نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود، مگر آن که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم‌ دادگاه، نشانی دیگری تعیین شده باشد
 اهلیت شرکت: شرکت فقط برای انجام یافتن امور تصفیه موجود است، بنابراین انجام معاملات جدید ممنوع است، مگر برای اجرای تعهدات شرکت
در این زمینه ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 می‌گوید: «تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران برای تصفیه موظف به ‌خاتمه دادن کارهای جاری، اجرای تعهدات، وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی ‌لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد
 دارایی شرکت: شرکت در زمان تصفیه، دارایی خود را حفظ می‌‌‌کند. انحلال موجب نمی‌‌‌شود که دارایی شرکت بین شرکا تقسیم شود. این قاعده کاملاً منطقی است، چرا که دارایی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و طلبکاران شخصی شرکا حقی نسبت به این دارایی ندارند
ورشکستگی شرکت: هرگاه در حین تصفیه معلوم شود که شرکت ورشکسته است، می‌‌‌توان حکم ورشکستگی آن را از دادگاه تقاضا کرد. بر اساس ماده 203 لایحه «تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می‌گیرد؛ مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی‌ است

تقسیم دارایی

تقسیم دارایی شرکت میان شرکا ممکن است در حین تصفیه شروع شده باشد. طبق ماده 223 لایحه، آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست، بین شرکا به نسبت سهام تقسیم می‌‌‌شود
باید گفت در اصل، تقسیم دارایی پس از ختم تصفیه، انجام تعهدات و پرداخت تمام بدهی‌های شرکت انجام می‌‌‌گیرد؛ چون میزان سهم هر یک از شرکا در آن زمان به صورت قطعی مشخص می‌‌‌شود
در صورتی که پس از پایان تصفیه، دارایی باقی مانده شرکت بیش از سهم هر یک از شرکا باشد، مقدار مازاد بر سهم شرکا، طبق اساسنامه و در جایی که اساسنامه چیزی راجع به این مطلب نیاورده است، به نسبت میزان سهام‌شان بین آن‌ها تقسیم می‌‌‌شود
در این زمینه ماده 224 لایحه می‌گوید: «پس از ختم تصفیه، انجام تعهدات و تأدیه تمامی دیون، دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد‌ رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد
ماده 225 لایحه نیز ترتیباتی را در مورد تقسیم دارایی پیش‌بینی کرده است و تخلف از آن به استناد ماده 226 لایحه موجب مسئولیت مدیران تصفیه در مقابل طلبکارانی خواهد بود که طلبشان را دریافت نکرده اند. در ماده 225 آمده است: «تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام (شرکا) خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست؛ مگر آنکه شروع تصفیه قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود، آگهی شده و لااقل 6 ماه از تاریخ انتشار نخستین آگهی گذشته باشد

سرمایه شرکت 

 سرمايه شرکت که از آورده ي شرکا تشکيل مي شود، مي تواند وجه نقد،غيرنقد، و حتي فعاليت باشد. هر يک از شرکا بايد طبق تعهدي که درباره ي آورده ي خود کرده اند، هر آورده اي را به شرکت بياورند.آورده هاي غير نقدي، بايد تقويم و تسليم شوند. در غير اين صورت، شرکت ايجاد نمي گردد. تقويم آورده هاي غيرپولي، توسط خود شرکا، صورت مي گيرد. و همچنين در شرکتنامه نيز ذکر مي گردد. پس از اينکه توافق شرکا بر تقويم انجام شد، ديگر اجازه ي خودداري از آن را ندارند. تقويم، مبني بر هيچ تشريفات و مراسم به خصوصي نيست. و از طرف هيچ سازمان قضايي و اجرايي کنترل نمي گردد
در حقيقت دارايي شرکت، از همين سرمايه اوليه آن، و ذخيره هاي آينده ي شرکت، مي باشد. و در واقع، تضمين پرداخت طلب طلبکاران شرکت مي باشد
سرمايه نقدي شرکت که تعهد شده است نيز، بايد حتماً با پول پرداخت شود. و پرداخت بصورت سفته و يا چک، پرداخت محسوب نمي گردد. جز اين که، سفته يا چک، نقد شده، به حساب شرکت ريخته شود. زماني که، مديران و شرکا براي تشکيل شرکت، به جاي وجه نقد، اسناد تجاري بپذيرند، کلاهبردار به حساب مي آيند. بدليل اين که اين کارها، اشخاص ثالث را، به اقدامات غير واقع اميدوار مي کند. و با در نظر داشتن اينکه، شرکت را هم نمي توان تشکيل شده محسوب کرد. به اين دليل که، سرمايه نقدي آن، پرداخت نشده است.

                                                                                                                شماره های تماس موسسه هما

                                                                                                       02632203370 -02188664833

                                                                                                        09120570475-09120475895

                                                                                                             تلگرام مستقیم کارشناسان

                                                                                                                            Telegram32

                                                                                                                 09397234358                                                                                                          

 

 

Logo Sabt 2

موسسه حقوقی بین الملل همای راستین میهن متشکل از  تیمی است که خود را متعهد به ارائه خدمات حقوقی ، اداری و ثبتی بر اساس دانش حرفه ای و به صورت کاملا تخصصی میدانند.منشور و راهبرد های موسسه گویای تعهدات،اصول و اهدافی است که اساس و شالوده ی فعالیت های موسسه ثبت هما را تشکیل می دهد معتقدیم که موفقیت به معنای حقیقی آن هنگامی وجود داشته و مفهوم پیدا می کند که بر مبنای زنجیره ای از اصول و تعهدات بنیادین استوار گردد و هر آنچه را که تا کنون حاصل کردیم نیز بیش از همه ،حاصل جدیت در پایبندی به اصول و تعهدات می باشد.

شناسه ملی ثبت هما : 14005301049

شماره ثبت موسسه هما : 2905

 

Loct128 کرج، پل آزادگان، خیابان بخشداری، ساختمان بانک مهراقتصاد(مجتمع مهدی) ، طبقه 6 واحد39

Phone1283370 20 32 - 026

Mob128 75 04 057 - 0912

Loct128 تهران ، صادقیه ، بلوار اشرفی اصفهانی ،ابتدای خیابان جلال آل احمد ، پلاک 449، طبقه سوم، واحد 6

Phone128 37 34 26 44 - 021

Mob128  21 31 896- 0912

امروز 95 | دیروز 79 | هفته 492 | ماه 847 | همه بازدیدها 191312

کلیه حقوق این  سایت  متعلق به  موسسه حقوقی هما می باشد.